[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
-
พยากรณ์อากาศ
 

  

  หมวดหมู่ : ข่าวภายในสถานศึกษา
เรื่อง : การเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปี 2563
โดย : kulno
เข้าชม : 504
อังคาร ที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

           การเยี่ยมบ้านนักเรียน หมายถึง วิธีการศึกษา รวบรวมข้อมูล ที่ช่วยให้ครูได้ทราบชีวิตความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมทางบ้านของนักเรียน โดยการพบปะสนทนากับผู้ปกครองนักเรียน เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น เจตคติซึ่งกันและกัน ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างบ้านกับโรงเรียน ทำให้ครูได้ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนอย่างชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาของนักเรียนได้อย่างถูกต้องยิ่งขึ้น 
            
การที่ผู้บริหาร ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาจะจัดบริการ เพื่อให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนองตอบความต้องการของนักเรียนเป็นรายบุคคลนั้น จำเป็นต้องมีข้อมูลรายละเอียดของนักเรียนแต่ละคนอย่างชัดเจน สามารถรู้จุดอ่อนจุดแข็ง ข้อจำกัด รวมถึงสัญญาณอันตรายหรือข้อบ่งบอกที่จำเป็นต้องให้การดูแลช่วยเหลือการพิทักษ์ ปกป้อง คุ้มครอง และการพัฒนาส่งเสริมจากครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และผู้มีหน้าที่รับผิดชอบได้อย่างถูกวิธี อาจต้องอาศัยเทคนิคและเครื่องมือต่าง ๆ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล อาทิ ระเบียนสะสมแบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต แบบสำรวจ แบบสอบถาม แบบบันทึกสุขภาพ บันทึกประจำวัน การศึกษารายกรณี สังคมมิติ บทบาทสมมติ ภาพวาด เรียงความ อัตชีวประวัติ เป็นต้น 

ที่มา :
http://rule.anc.ac.th/news/karyeiymbannakreiyn

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวภายในสถานศึกษา5 อันดับล่าสุด

      กิจกรรมลอยกระทง ประจำปี 2563 4/พ.ย./2563
      พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ 4/พ.ย./2563
      ยินดีต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการ วุฒิชาติ มวยดี ด้วยความยินดียิ่ง 14/ต.ค../2563
      ผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนกุลโน ปี 2563 13/ส.ค./2563
      การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สู่ความเป็นครูมืออาชีพ 4/ก.ค./2563