[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
-
พยากรณ์อากาศ
 

แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
Click ดูประวัติ
นายไพฑูรย์ กลุ่มกลาง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
Click ดูประวัติ
นางสาวชำเลือง ขาวสุข
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
Click ดูประวัติ
นางกันยา อินทร์ทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
Click ดูประวัติ
นางวนิดา เทพกลาง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1
Click ดูประวัติ
นายสุรศักดิ์ นิลเลี่ยม
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป